Bảng Bộ Trợ Tank

Guide Cho'Gath Mùa 9 - bảng Ngọc bổ trợ và Cách lên đồ Cho'Gath top. Bảng Ngọc bổ trợ cho Tanker mùa 5. Bảng Ngọc Tái Tổ Hợp cho SP hỗ trợ LMHT mùa 8 của từng tướng theo. Bảng Ngọc Tái Tổ Hợp cho SP hỗ trợ LMHT mùa 8 của từng tướng theo. Bảng bổ trợ và bảng ngọc chuẩn cho Support Tank mùa 7 – Season 7. Guide Leona Mùa 9 - bảng Ngọc bổ trợ và Cách lên đồ Leona sp mới nhất. Bảng ngọc Liên Quân xạ thủ Ad, pháp sư Ap, sát thủ, đỡ đòn, trợ thủ